Trainingsschema’s

Velen onder ons hebben in het bepalen van de juiste trainingsaanpak een leidraad nodig die je helpt bij het ” op koers” houden van de trainingsvoortgang en daarmee het vroegtijdig afhaken door blessures, overtraining of hopeloos uit vorm raken te voorkomen. Een trainingsschema kan daarbij helpen. Naaste lengte en aantal trainingen per week is intensiteit van training door hartslagmeting het meest accuraat en objectief aan te geven.

In eerste instantie is het bedoeld om alle trainingen zodanig op elkaar af te stemmen dat elke training zin heeft en tevens bijdraagt aan behoud van plezier tijdens trainen. Zonder hartslagmeter trainen leidt dan vaak tot elke keer vrijwel dezelfde training als het gaat om intensiteit (de hoogte van je hartslag). Bovendien kun je vermoeidheid, tekort aan nachtrust, stress en tekort aan energie/vocht niet alleen op gevoel inschatten.
Deze zijn alleen wel in de hoogte van je hartslag zichtbaar en daarin kun je al trainende en gaandeweg door toenemende kennis over lichaamsprocessen de juiste beslissingen voor, tijdens en na training nemen.
Een goede trainer die veel ervaring heeft in het afstemmen van belasting en belastbaarheid kan je goed op weg helpen door middel van een persoonlijk trainingsschema maatwerk te leveren. Zelf heb je hierin een verantwoordelijkheid door accuraat gebruik van de hartslagmeter en door communicatie met de trainer gaandeweg te leren aanvoelen wat je wel en niet aan kan en waar je sterke punten en tekortkomingen liggen. Bovendien kun je door het gebruik van de hartslagmeter in rust inzicht krijgen in je herstelvermogen en kun je het trainingsschema bijvoorbeeld bij vermoeidheid aanpassen.
Zonder maatwerk, communicatie met de trainer en zonder gebruik van een hartslagmeter is trainen met een schema hooguit een leidraad maar ligt te eenzijdig en te intensief trainen op de loer waardoor trainen gaandeweg steeds minder effect sorteert. Zorg dus dat je bij de keuze van een schema of trainer goed let op trainingsprincipes, type inspanningstesten en probeer de achtergrond van de aanpak te leren begrijpen. Of door je in de achtergrond of CV van de train(st)er te verdiepen….