Enquete ‘Wie is de triatleet’: medewerking verzocht!

Er zijn in Nederland momenteel verschillende initiatieven om ambitieuze wedstrijden op de kaart te zetten. Ook timmeren diverse bestaande wedstrijdorganisaties hard aan de weg om in 2012 hun traditionele wedstrijden een impuls te geven.

Bij ambitieuze wedstrijden hoort ook een ruime begroting. Kleine en middelgrote lokale ondernemingen hebben hier vaak onvoldoende budget voor dus er moet gezocht worden naar grotere sponsoren die vaak landelijk of internationaal opereren. Vanuit deze wedstrijdorganisaties komt dan ook de vraag met welke argumenten men het beste deze grote sponsoren kan over halen.
Eigenlijk moet je dan in de huid van de sponsor kruipen. Elke sponsor zal immers willen weten: “What’s in it for me?”

Vooral om deze grote sponsors te strikken is het nodig om te weten of de triatleet als doelgroep interessant is of niet. En of het betreffende evenement een grote mediadekking heeft. We weten zelf al dat we grootconsument zijn van sportartikelen, maar we weten ook dat er niet veel triatleten in Nederland zijn. Een sponsor zal meer willen weten: Wat en wie is nu precies de triatleet? En hoe groot zijn we met zijn allen als consument? Zijn we een interessante doelgroep voor financiële instellingen? Of zorgverzekeraars? Of bedrijven in de recreatiesector?

Op initiatief vanuit ‘Ironman Holland’ en in samenwerking met de NTB is er nu een enquête opgezet. Met deze enquête wordt beoogd en verwacht om wedstrijdorganisaties, verenigingen maar ook individuele triatleten een beter inzicht te geven in de marktwaarde van de sport.
Dus hierbij de oproep aan alle tri- en duatleten om deze vragen te beantwoorden en collega-atleten / clubgenoten aan te sporen om dat ook te doen. Invullen van de enquête kan tot 1 februari 2012. De resultaten zullen vanaf medio februari via de NTB-site, in het bondsblad en uiteraard ook via Triathlon226 worden vrijgegeven.

De enquête is met Google-Docs gemaakt en hun (privacy)voorwaarden zijn dan ook van toepassing. Er worden geen NAW gegevens gevraagd, en ook geen gegevens waaruit afgeleid kan worden wie er antwoordt. Daarnaast zien de ontvangers van de enqêteresultaten ook geen IP-adressen van de inzenders, dus daarmee wordt je privacy grondig beschermd.

Bronnen / Links:
– Enquête’Wie is de triatleet?