Triathlon van Stein afgelast…

STEIN – De triathlon van Stein, die zou plaatsvinden op 18 en 19 juni, gaat dit jaar niet door. De reden hiervoor is het te grote financiële tekort waar de organisatie mee kampt om een verantwoord evenement neer te zetten. Bij de organisatie heerst grote verslagenheid dat het voor het eerst sinds 28 jaar niet gelukt is het topevenement doorgang te laten vinden. Met man en macht is er de afgelopen tijd achter de schermen gewerkt om het nieuwe parcours en de nieuwe locatie inrichting te geven. Met de gehele ploeg vrijwilligers is tot op heden de schouders eronder gezet met de overtuiging dat uiteindelijk de laatste eindjes aan elkaar geknoopt zouden kunnen worden.

De organisatie die de afgelopen periode al enkele klappen kreeg te verduren in de vorm van aftredende bestuursleden heeft tot op vandaag getracht met diverse partijen om tafel te zitten om ervoor te zorgen dat het evenement toch doorgang zou vinden. Helaas door het uitblijven van een nieuwe hoofdsponsor en tegenvallende sponsorinkomsten, is er geen gezonde uitgangsbasis om het evenement van 2011 te laten plaatsvinden.

Interim voorzitter Gerlach Hollanders geeft aan: “We wisten dat we een flinke kluif hadden met het organiseren van dit evenement. Met een super gemotiveerd team van vrijwilligers en steun van diverse ervaren personen, gaan we het toch helaas niet redden. De tijd begint te dringen ook met het oog op de agenda van alle triatleten. Daarom hebben we nu het besluit genomen het niet door te laten gaan, we kunnen niet langer wachten.”

“De tomeloze inzet van de vrijwilligers is helaas tevergeefs geweest. We hadden zeker de indruk dat ondanks het feit dat wij dit jaar geen NK’s organiseren de animo voor een dergelijk evenement behoorlijk groot was. Ook vanuit de Steinse bevolking waren er vele positieve reacties dat we terug gingen naar de basis daar waar Stein in de Triatlon wereld op de kaart is gezet: namelijk De Halve van Stein. Daarom is het nu extra zuur dat al het harde werk voor niets is geweest. De vrijwilligers, de nieuwe website, het nieuwe inschrijfsysteem en alle logistieke zaken die al geregeld waren voor het evenement.”

Verder geeft Hollanders nog aan: “In deze economische minder gunstige tijd weet je gewoon dat je het moeilijk krijgt om de financiële eindjes aan elkaar te knopen. Een schrale troost is dat wij niet de enige zijn die daar mee kampen. Helaas zijn wij er niet in geslaagd onze begroting sluitend te krijgen. Het gat is dusdanig groot dat het niet verantwoord zou zijn om het evenement door te laten gaan.”

Het vierkoppige bestuur gaat zich nu beraden over de gevolgen en afwikkeling hiervan. Atleten zullen per e-mail worden bericht over de afwikkeling van hun reeds betaalde inschrijfgelden. Sponsoren zullen worden geïnformeerd over de gang van zaken en het door hun gesponsorde bedrag.

Zeker is wel dat het bestaan van het eens zo grote en populaire evenement in een ander vaarwater terecht is gekomen. In de komende periode zal duidelijk moeten worden of de Triatlon van Stein terugkeert op de agenda van volgend jaar of dat dit het definitieve einde betekent van bijna 30 jaar triathlon in Stein.

Bronnen / Links:
Rens Hollanders
Triathlon Stein