Roep om een langer NK Wintertriathlon bij de vrouwen

GRONINGEN – [updated] – Zaterdag zullen de dames voor de tweede keer op de sprintafstand om het Nederlands kampioenschap Wintertriathlon strijden. De heren zullen later op de dag hun NK uitvechten op de standaard afstand (10-50-20km). Niet alle dames zijn blij met de beslissing van de NTB om voor hen de NK-afstand te halveren. Daarnaast leeft het gevoel dat zij onvoldoende gekend zijn in de besluitvorming op dit punt. Individuele signalen hebben tot nu toe niet geleid tot een heroverweging. Voormalig Nederlands kampioene Lizette van der Vegt wil daarom de krachten bundelen en komt met een petitie.

De NTB wil met de maatregel vooral de breedtesport stimuleren en het aantal NK deelneemsters verhogen. Van der Vegt vindt het stimuleren van de breedtesport ook belangrijk, maar is het niet eens met de keuze om hiervoor de NK-status te gebruiken. Een NK kan minder getrainde atletes juist afschrikken. Bij het NK moet het bovendien niet gaan om het aantal deelneemsters, maar om het niveau van de deelneemsters. Dat het met het niveau van de dames de afgelopen jaren wel goed zat, blijkt volgens haar onder andere uit het feit dat zij in 2008 bij het NK 2/3 van de mannelijke deelnemers achter zich liet. De kwaliteit van de deelneemsters aan het eerste NK over de sprintafstand in 2010 lag niet op een hoger niveau.

Met de petitie willen de indieners duidelijk maken dat het duursport-element een belangrijk onderdeel dient te zijn van het NK Wintertriathlon. Ook is het voor de status van de dames belangrijk dat de NK-afstand voor dames en heren gelijk is. Door de scheiding van de wedstrijden wordt het NK voor dames min of meer een ‘bijprogramma’ dat juist minder aandacht krijgt.

Zelf doet van der Vegt aanstaande zaterdag eenmalig mee aan de sprint-afstand. Na zeven maanden geleden bevallen te zijn van haar tweede kind is het een prima afstand om weer mee te beginnen. Daarna kiest ze weer voor de ‘echte’ wintertriathlon, NK of geen NK.

De petitie kan ondertekend worden via Petities.nl

UPDATE 12-mar: Vanuit de NTB is aangegeven dat de keuze om vorig jaar naar de kortere afstand over te stappen een pilot was, welke voor 2011 om verschillende redenen nog is doorgezet. Er is echter nog geen definitieve beslissing over genomen. Alle NK’s (en dus ook het NK wintertriathlon) zijn momenteel onderwerp van bespreking in een zogenaamde Task Force NK’s, waarin diverse aspecten rond alle NK’s in ogenschouw genomen worden. Kwaliteit, niveau van organisatie en deelnemers, meerwaarde van de medailles en uiteraard ook afstanden zullen hier de komende tijd onder de loep genomen worden. Doel hiervan is een (waarschijnlijk) vergaande reorganisatie van de kampioenschappen die onder de vlag van de NTB georganiseerd worden.

Bronnen / Links:
Lizette van der Vegt