NTB voert dispensatieregel voor sturen in

ALMERE – Het NTB bestuur heeft – vooruitlopend een aantal reglementswijzigingen die op 1 januari 2007 van kracht gaan worden – besloten om het reglement op het punt van (opzet)sturen met onmiddellijke ingang te herzien. Vanwege de ontwikkelingen in materiaal en mogelijk ook de recente commotie rondom de interpretatie van de huidige regels heeft het bestuur besloten om de passage over sturen uit het ITU-reglement (met een kleine aanvulling voor wat betreft de veiligheid) met onmiddellijke ingang van kracht te laten zijn.

Voor de meeste wedstrijden in Nederland (ITU- en ETU- wedstrijden uitgezonderd) zullen onder de nu door het NTB-bestuur ingestelde regel in principe alle sturen en opzetsturen toegestaan zijn. Daarmee komt er dus een eind aan de commotie zoals die de laatste twee weken was ontstaan als gevolg van de interpretatie van de oude regels. Enige criteria waarop sturen en opzetsturen nu worden beoordeeld zijn of stuur en opzetstuur vast aan de vork bevestigd zijn en niet (on)bedoeld te verstellen zijn, en of ze op alle uiteinden zijn afgedopt. Opzetsturen hoeven dus niet meer noodzakelijkerwijs een verbindingsstuk te hebben of onder een hoek van 45 graden gemonteerd te zijn.

Het NTB-wedstrijdreglement is op basis van de kennis van enige jaren geleden vastgesteld en nooit herzien omdat daar geen aanleiding voor was. Een formeel verzoek tot reglementswijziging heeft het bestuur in de afgelopen jaren nooit bereikt. Om die reden is er dan ook nooit een poging ondernomen om het reglement op deze punten aan te passen. Het bestuur van de NTB al enige tijd van plan is om het huidige reglement te vervangen door het ITU reglement, met daarin enkele aanvullingen voor de specifieke Nederlandse eisen en wensen.

Bronnen / Links:
Nederlandse Triathlon Bond