NTB verheldert regels rond (opzet)sturen

ALMERE – Nadat in het afgelopen jaar er – zowel bij wedstrijden zelf als in de discussie er over op o.a. Triathlon Lijst Nederland – veel onduidelijkheid en discussie was over de regels rond (opzet)sturen en de toepassing daarvan, heeft de Werkgroep Wedstrijdofficials van de NTB zich gebogen over een éénduidige(r) uitleg van de bestaande regels. Op de NTB-site verscheen gisteren het resultaat.

Zo viel er uit het bestaande wedstrijdreglement onder andere op te maken dat ossekopsturen verboden zouden zijn. Ook bleek er in de praktijk veel onduidelijkheid over de omstandigheden waaronder op opzetsturen gemonteerde versnellingshendels wel of niet toegestaan zouden zijn. Dit leidde bij fietscontroles tijdens wedstrijden tot situaties waarin in het ene geval de jury de fiets niet toeliet, maar bij een andere wedtrijd de fiets gewoon door de keuring kwam.

Nu staat in de uitleg te lezen dat alle recht naar voren stekende onderdelen op het stuur niet zijn toegestaan. Het gaat daarbij om zowel remgrepen als commandeurs en opzetsturen (als deze bestaan uit twee losse delen zonder tussenliggend verbindingsstuk aan de voorzijde) als de stuurbuis zelf – bij bijvoorbeeld ossekopsturen. Pas als dergelijke onderdelen zijn gemonteerd onder een hoek van 45 graden (of meer) ten opzichte van de horizontale as, zijn ze toegestaan. In het geval van op het stuur gemonteerde commandeurs is het daarbij opletten dat deze in de uiterste stand(en) niet binnen die hoek van 45 graden komen.

Voorlopige conclusie is dat de uitleg zoals gegeven door de WGWO de hantering van de regels rond gemonteerde opzetsturen, remgrepen en commandeurs al wat verduidelijkt. De bestaande onduidelijkheid rond het al dan niet toegestaan zijn van ossekopsturen lijkt echter nog niet weggenomen. In de uitleg staat letterlijk “Ossekopsturen en daarop gelijkende (opzet)sturen zijn niet toegestaan (horizontaal/recht vooruit). Alle recht (horizontaal) vooruitstekende stuurbuizen worden daarmee afgekeurd.” Het lijkt er daarmee op dat ossekopsturen wel zijn toegestaan wanneer ze niet zodanig zijn gemonteerd dat de stuurbeugel niet recht naar voren wijst. Waarbij meteen de vraag rijst: onder welke hoek gemonteerd wordt een ossekopstuur niet meer gezien als ‘recht naar voren’ en zijn dergelijke sturen dan wel toegestaan?

Bronnen / Links:
Aanpassing Wedstrijdreglement rond (opzet)sturen