Holland Triathlon en NTB komen tot vergelijk over prijzengeld 2005

ALMERE – Vandaag zijn de Stichting Holland Triathlon en de Nederlandse Triathlon Bond met een gezamenlijk persbericht naar buiten getreden over het prijzengeld tijdens de afgelopen Holland Triathlon. Aanleiding daartoe was het lagere prijzengeld dat ‘Almere’ toekende aan de vrouwen en de discussie die dat opleverde onder de atleten.

In het artikel over de Holland Triathlon in het NTB-blad ‘Triathlon Sport’ van september werd in de suggestie gewekt dat het prijzengeld voor de vrouwen bewust door de SHT was verlaagd om de discussie te openen over de NTB-regels die aangeven dat het prijzengeld tussen
MANNEN
en vrouwen gelijk dient te zijn. In het onlangs gehouden overleg tussen de Stichting Holland Triathlon en het NTB bestuur is dit onderwerp aan de orde gesteld. Hieruit is duidelijk geworden dat de SHT zich absoluut niet wil ontrekken aan de reglementen. De wijze waarop het item is geformuleerd in het bewuste artikel wordt door de SHT dan ook betreurd.

De SHT heeft verklaard dat de eerste prijs bij zowel de
MANNEN
als vrouwen gelijk was aan het prijzengeld in 2004. De enige wijziging die is aangebracht betreft een bonus op de eerste ‘finisher overall’. Deze persoon kreeg vanwege het 25-jarig jubileum een bonus uitgereikt van € 2000,00. Het toekennen van deze bonus wordt zowel NTB als SHT niet gezien als een slimmigheidje om structureel de regelgeving te omzeilen, maar als een actie in het kader van het jubileum. Overigens valt daarbij nog steeds de kanttekening te maken dat het voor de vrouwelijke toppers onmogelijk was om deze bonus in de wacht te slepen.

De organisatie van Almere heeft afstand genomen van de zinsnede dat men bewust uit was op een conflict om de regel tussen gelijke behandeling van de eerste dame en heer ter discussie te stellen. Deze regel is een direct gevolg van de Nederlandse wetgeving die de gelijke behandeling van
MANNEN
en vrouwen regelt. Op dit punt kan de NTB haar beleid niet aanpassen zonder in strijd te handelen met de Nederlandse wetgeving.

De huidige NTB-regels voor het bepalen van het prijzengeld geven de organisaties nog veel vrijheid van handelen. Graag wil de NTB die vrijheid voor de organisaties behouden. Om vergelijkbare situaties als nu tussen de SHT en de NTB in de toekomst te voorkomen wordt door de NTB momenteel de huidige regelgeving aangaande het prijzengeld kritisch bekeken met als doelstelling te komen tot een nog betere formulering van de regels. Bij deze nieuwe formulering wordt nog steeds rekening gehouden met de wet gelijke behandeling én met behoud van maximale vrijheid voor het opstellen van een eigen prijzengeldschema door de organisaties.

Wanneer de nieuwe formulering alsnog gaat leiden tot hernieuwde misverstanden of misbruik, zal de NTB zich helaas genoodzaakt zien tot het vaster opleggen van prijzengeldschema’s – iets waar de NTB in het verleden op verzoek van velen bewust vanaf gestapt is.

Bronnen / Links:
Nederlandse Triathlon Bond
Holland Triathlon, Almere