Wederom goede belangstelling voor NTB-trainerscursus

ALMERE – Komende zaterdag gaat een nieuwe cursus Triathlon Trainer Niveau
3 (voorheen TTA) van start. Met zo’n 20 cursisten is deze NTB-cursus weer goed bezet. Wel is het mogelijk om nog aan te sluiten. Belangstellenden wordt aangeraden snel contact op te nemen met het NTB-bureau.

De cursus TTN3 wordt modulair gegeven, wat betekent dat ook deelgenomen kan worden aan de afzonderlijke modules zwemmen, fietsen en lopen. Tevens staan tijdens deze cursus de modules ‘EHB(S)O/Reanimatie’ en ‘Zwemmend Redden’ apart op het programma. Laatstgenoemde modules zijn voor verenigingen van groot belang in het kader van het kunnen voldoen aan de Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden.

Deze wet stelt namelijk dat tenminste één toezichthouder bij een zwemtraining beschikt over de vaardigheid van het Zwemmend Redden. Daarnaast moet tenminste één toezichthouder in het bezit zijn van een geldig EHB(S)O-diploma en een geldig reanimatiediploma. Overigens hoeven die vaardigheden niet allemaal verenigd te zijn in één en dezelfde persoon.

Binnen de trainerscursus zijn deze vaardigheden opgenomen in aparte modules, waar ook trainers die niet aan de complete cursus deelnemen zich voor kunnen aanmelden. Dit onderdeel van de cursus staat gepland voor vier zaterdagen in november en aanmelden hiervoor is eveneens nog mogelijk.

Meer informatie over de cursus of de afzonderlijke modules is verkrijgbaar via het NTB-bureau (info @ triathlonbond.nl).

Bronnen / Links:
Christie Brouwer
Nederlandse Triathlon Bond