Beach Challenge verliest kort geding over naam

DEN HAAG – De organisatoren van de Beach Challenge triathlon op Kijkduin hebben de rechtszaak die zij over de naamgeving hadden aangespannen tegen de organisatie van de European Beach Challenge van Scheveningen aan het kortste eind getrokken. De uitspraak betekent dat de European Beach Challenge van Scheveningen de door haar gekozen naam kan blijven gebruiken. Op dit moment is het volledige vonnis nog niet beschikbaar, dus het is nog onbekend op grond van welke argumenten en overwegingen de Stichting Beach Challenge in het ongelijk is gesteld.

“Dit is enorm balen voor ons”, aldus Hans Geerts en Frank Hamelink. “Wij begrijpen best dat wij de naam ‘Beach Challenge’ niet voor ons alleen kunnen opeisen. Om een voorbeeld te geven: een Haagse strandtent die ‘Zeezicht’ heet zal het ook niet erg vinden dat er in Wassenaar of Zandvoort ook eentje bestaat met diezelfde naam. Alleen als er een paar honderd meter verderop óók een ‘Zeezicht’ zich vestigt, dan kan dat knap verwarrende situaties opleveren.” En juist voor die verwarring was de Stichting zeer bevreesd, mede omdat ze daar ook al signalen van had gekregen. “In hoeverre deze verwarring ons bijvoorbeeld aan sponsoring voor volgend jaar kan kosten is gewoon nog niet te voorspellen. Het is betreurenswaardig dat deze uitspraak daar volledig aan voorbij gaat.”

“Dit komt hard aan, en het tart voor ons gevoel ook elke vorm van rechtvaardigheid”, aldus Frank Hamelink en Hans Geerts. “Omdat je je als (vrijwilligers) organisatie niet altijd op een commerciële manier kunt of wilt opstellen, kun je dus in een positie terecht komen waarin je kennelijk vogelvrij bent ten opzichte van grote commerciële(re) partijen. Daarnaast hebben wij ook het vermoeden dat het onderscheid dat gemaakt moet worden tussen onze feitelijke naam van het evenement (Beach Challenge) en het daaraan gehangen XTERRA-label als aanduiding van deelname aan een internationaal wedstrijdcircuit niet geheel goed over het voetlicht is gekomen. Dit onderscheid is natuurlijk ook niet eenvoudig aan buitenstaanders uit te leggen.”

De organisatie zal zich in de komende weken gaan bezinnen op de toekomst van het evenement.

Bronnen / Links:
Frank Hamelink, Hans Geerts