De Bode Triathlon gered

ZUNDERT – Zondag 6 juni vond in Zundert de zeventiende editie plaats van de De Bode Triathlon, en voor iedereen was het de vraag: is dit ook meteen de laatste? Het leek er in eerste instantie wel op, want maar liefst vier zittende bestuursleden hadden te kennen gegeven ermee te willen stoppen na dit jaar. Aangezien het jaar daarvoor de nestor Karel van Kuijck al een stapje terug had gedaan, was dit een geweldige aderlating voor de organisatie.

Het betrof dan ook niet de minste bestuursposities. Ga maar eens op zoek naar een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en iemand die het loopparcours, de medische verzorging en de werkploegen onder zijn hoed had. Na de eerste oproep had zich een dame gemeld en dit was duidelijk niet genoeg. Gaandeweg het jaar gingen toch steeds meer mensen bedenken dat dit evenement niet zomaar van het sporttoneel mocht verdwijnen. Al voor de 6e juni hadden zich ondertussen al wat mensen aangemeld die wel iets voor de organisatie wilden doen.

Op maandag 12 juli kwamen deze mensen samen met de blijvende bestuursleden om eens van geda Dit was eigenlijk voor allen de beweegreden geweest om zich aan te melden. Pratend en denkend over de in te vullen taken, kwamen ze tot een redelijke verdeling. Dankzij deze positieve bijeenkomst en het gegeven dat de scheidende bestuursleden er alles aan zullen doen hun vervangers daar waar nodig te steunen, kunnen we stellen dat de 18e Bode triathlon volgend jaar op zondag
5 juni weer door de straten van Zundert zal gaan.

Ook de leden van SVT+, de twintig mensen die het verlengde van het bestuur vormen en die veel veldwerk voor hun rekening nemen, hadden al eerder aangegeven mee door te gaan. Het nieuwe bestuur van de Stichting Vorsselmans Triathlon wordt gevormd door: Evelyn Vree (Rijsbergen), William Gommers (Zundert), Bert Mensen (Etten-Leur), Charles Aernouts (Etten-Leur), Annemiek Voermans (St. Willebrord) en Jaap Hoekman (Zundert).

Bronnen / Links:
De Bode Triathlon Zundert