ETU kiest nieuw bestuur in Parijs

Onder toeziend oog van ITU-voorzitter Les McDonald is gisteren in een omstreden buitengewoon congres van de ETU een vrijwel geheel nieuw bestuur gekozen onder voorzitterschap van de door het oude bestuur eerder weggestuurde Didier Lehenaff.

Frappant in het hele verhaal is dat het nieuws over dit buitengewone ETU-congres niet gemeld werd via de ETU-website, maar via de ITU-website. Een van de vele aanwijzingen dat de ETU onder het voorzitterschap van Lehenaff aanschurkt bij de ITU. Wat de ITU een jaar geleden met de oprichting van de ‘Triathlon Council for Europe’ niet lukte – controle krijgen over de sport in Europa, en dan met name de (lucratieve) reclame- en TV-rechten van sterke Europese wedstrijden – lijkt nu via een andere route wel te lukken.
Eén van de rechtstreekse gevolgen van deze drastische koerswijziging binnen de ETU is dat de ITU de Europese Kampioenschappen erkent als regionale WK-qualifier. Daar waar vorig jaar de ITU het EK in Carlsbad passeerde met het toewijzen van WK-kwalificatiepunten aan een concurrerend evenement in Sevilla, heeft de ITU nu de WK-qualifier status weer toegewezen aan het EK in het Hongaarse Györ.

Het congresverslag op de ITU-site spreekt voorts van hernieuwde eenheid tussen ITU en ETU en de positieve gevolgen daarvan voor de sport. Het is echter nog maar de vraag in hoeverre er nog eenheid bestaat tussen de Europese triathlonbonden onderling. Diverse landen, waaronder Nederland, hebben het buitengewone ETU-congres gemeden vanwege de schimmige juridische status en het gekonkel van Lehenaff. Waarschijnlijk zal daarom de ‘stammenstrijd’ nog wel even voortduren.

Bronnen / Links:
International Triathlon Union
European Triathlon Union