Discussie over ‘wilde wedstrijden’ in Oost positief afgesloten

Tijdens de bijzondere ledenvergadering van de NTB-afdeling Oost op maandag 14 januari in Zutphen, stond slechts één thema op de agenda: de deelname aan ‘wilde wedstrijden’, en het daarop staande sanctiebeleid van de NTB. Deze bijzondere vergadering was tijdens de najaars-afdelingsvergadering ingesteld om te kijken of er een goede oplossing kon komen voor het al jarenlang slepende hete hangijzer binnen de triathlonsport, maar dat de laatste jaren met name een probleem is in Oost-Nederland.

Op de vergadering waren weinig leden/verenigingen/organisaties aanwezig. Wel waren de drie grootste verenigingen van Oost, namelijk Aloha en Triathlon Club Twente uit Enschede en ‘Trios’ uit Borne aanwezig waren. Trios en TCT waren de initiatiefnemers over dit onderwerp: zij hadden al in april 2001 aangegeven en dat zij van mening waren dat hun leden overal willen en moeten kunnen starten zonder dat de NTB sancties oplegt. Daarbij was aangegeven dat door het sanctiebeleid hun bestaan als triathlon-vereniging(en) in geding komt.

Bij TCT hebben 40 leden hun NTB lidmaatschap voor 2002 opgezegd, dan wel uitgesteld. Hier zullen een kleine honderd Trios-leden bijkomen indien er geen oplossing komt. Triathlon Club Twente zal, indien de situatie niet verandert, waarschijnlijk per 1 januari 2003 niet meer bestaan als (bij de NTB aangesloten) triathlonclub. Er wordt nog uitgezocht of TCT een soort combi-vereniging kan worden waarbij dan nog maar een tiental leden lid zullen zijn van de NTB.

Een pasklare oplossing was aan het eind van de vergadering niet voorhanden, maar dat was ook niet te verwachten. In de vergadering is uiteindelijk (bewust) gekozen voor een landelijke aanpak. Het probleem is – alhoewel het zich momenteel het meest in Oost-Nederland manifesteert – niet alleen een Oostelijk probleem. Er wordt een landelijke commissie ingesteld waarin alle NTB-afdelingen twee mensen zitting kunnen laten nemen. In deze commissie worden wilde wedstrijden evenementenstructuur en een boete regeling te besproken om zo tot een breed gesteund voorstel te komen naar de leden.

Bronnen / Links:
Triathlon Club Twente