Verdeeldheid in de ITU

Na zijn herverkiezing tot voorzitter van de ITU, deed Les McDonald nog een handreiking naar de oppositie, door in zijn speech te pleiten voor vriendschap en eenheid. Zijn pleidooi werd echter neergesabeld door Erika Koenig-Zenz, de verslagen voorzitterskandidaat.

“Ik reageerde daarop door aan alle afgevaardigden duidelijk te maken dat wanneer 13 landen van het Congres worden uitgesloten, om welke reden dan ook, wanneer een voorzitter mensen aanvalt zodat deze aangifte doen bij de politie, wanneer een voorzitter ITU-reglementen en -notulen vervalst, wanneer een voorzitter de democratie in het ITU-Congres onderdrukt, dat onder die omstandigheden de voorzitter het recht niet heeft om te spreken over ‘eenheid’”, zo verklaarde Erika Koenig-Zenz. “In een serieuze strijd tussen kandidaten is het geen schande om te verliezen. Maar Les McDonald heeft deze verkiezingen gewonnen door middel van de meest smerige trucs die je maar kan bedenken.”

Koenig-Zenz en haar aanhangers hebben vrijdagmorgen een afspraak met hun Australische advocaten. Waarschijnlijk zullen zij gerechtelijke stappen nemen om de verkiezingen ongeldig te doen verklaren. “We zullen zien wat er gedaan kan worden. We hebben het gevoel dat op schandelijke wijze is gefraudeerd met de verkiezingen.”

Als de afgevaardigden van de 13 landen die de toegang tot het Congres was ontzegd, toch hun stem hadden kunnen uitbrengen, dan was de verkiezingsuitslag waarschijnlijk met 35-33 toch net in het voordeel van McDonald uitgevallen. Maar Koenig-Zenz en de ETU zijn nog op zoek naar afgevaardigden die ‘informatiepakketten’ zouden hebben ontvangen, bestaande uit ITU-propaganda en enkele krantenartikelen die inspeelden op de angstgevoelens dat als McDonald de verkiezing zou verliezen, triathlon na Sydney weer van het OS-programma zou worden afgevoerd.

Koenig-Zenz houdt vol dat zonder deze last-minute propaganda de verkiezing zeer waarschijnlijk anders was uitgevallen. Aan de andere kant heeft de oppositie vanuit de ETU de laastste weken ook vaak de pers gehaald met hun standpunten. De ETU heeft er geen geheim van gemaakt dat zij een dossier heeft over het wangedrag van de ITU-voorzitter. Daarnaast heeft de ETU gedreigd een rechtszaak tegen hem aan te spannen als de ETU-factie niet de verkiezingen zou winnen.
Beide partijen hebben daarom reden om te balen. Het moet nog worden bezien of in de komende weken beide partijen nog nader bij elkaar komen. De afgevaardigden in het ITU-Congres zijn in ieder geval getuige geweest van een fors politiek spel. Nu moet worden afgewacht of de spelers ook beschikken over diplomatie.

Bronnen / Links:
Triathlon Live