ITU-voorzitter Les MacDonald herkozen

Tijdens het jaarlijkse ITU-Congres, dat vandaag gehouden werd in Perth (AUS), is Les McDonald herkozen als voorzitter. Hij haalde 34 stemmen, zijn grootste tegenkandidaat – ETU-secretaris Erika Koenig-Zenz – reikte tot 26. De verkiezingen geven echter weer voer voor beschuldigingen aan het adres van McDonald, omdat tenminste negen (en volgens sommige bronnen zelfs twaalf) ITU-afgevaardigden de toegang tot het Congres werd ontzegd, en dientengevolge ook hun stem niet konden uitbrengen.

Het congres met vertraging begonnen omdat het Dagelijks Bestuur van de ITU eerst een spoedvergadering had, naar verluid over wie wel en wie niet de toegang kreeg tot het Congres. Een fotograaf die een van de algemene ruimten van het Hyatt Regency Hotel probeerde een van de negen ‘verbannen’ ITU-afgevaardigden (David Rudd van Venezuela) op de foto te zetten, werd weggeleid. Een ITU-official die de toegangsdeur tot de congreszaal bemande gaf opdracht aan beveiligingsbeambten om te voorkomen dat de fotograaf foto’s nam van de geweerde afgevaardigden toen die discussieerden over de ontstane situatie met andere afgevaardigden die in de rij stonden om naar binnen te gaan.

Een dag eerder was Rudd het middelpunt van een opstootje, toen ITU-voorzitter Les McDonald een aanvaring had met de officials die Rudd zojuist zijn toegangspapieren had verstrekt. Deze officials dienden vervolgens een klacht in bij de plaatselijke politie, die daarop woensdagavond laat MacDonald nog heeft ondervraagd.

Nadat Rudd de toegang tot de vergadering was ontzegd, werd hem gevraagd of hem een reden daarvoor was gegeven. Rudd antwoordde van niet: “De enige reden is omdat ik de bedoeling had om tegen de herverkiezing van Les McDonald te stemmen”.

Onder de overige afgevaardigden die werden uitgesloten, bevonden zich Krysztof Piatkowski (Polen), Urmo Raiend (Estland), Frank Stapleton (Ierland) en vertegenwoordigers van Equador, de Dominicaanse Republiek en Peru.

Naast McDonald werden ook algemeen secretaris Mark Sisson en penningmeester Bill Walker herkozen, alhoewel ITU-officials niet in staat waren om meteen na de verkiezingen de uitslag te presenteren. De enige belangrijke resolutie die in de ochtendsessie van het ITU-congres nog werd aangenomen was het voorstel van het Dagelijks Bestuur dat afgevaardigden bij het Congres de nationaliteit moeten bezitten van het land dat ze vertegenwoordigen.

Later op de dag wist Roland Melis in een reactie naar Triathlon Digest een ander licht op de zaak te werpen. Roland was de vertegenwoordiger van de Nederlandse Antillen tijdens het ITU-congres.

In Tri Digest was gemeld dat de afgevaardigde van de Nederlandse Antillen een van de uitgesloten personen was. Roland Melis was echter gewoon aanwezig. De in Tri Digest genoemde Sharon Robson heeft echter geen enkele band met de Nederlandse Antillen. Zij was echter gevraagd door de Colombiaanse vertegenwoordiger (en kandidaat-voorzitter!) Jorge Mejia, die dacht dat er niemand aanwezig was die de Nederlandse Antillen vertegenwoordigde. Mejia vroeg daarom waarschijnlijk aan Sharon Robson om dat dan maar te doen.

Roland Melis was erg verrast om te merken dat zijn naam ineens uit presentielijst was geschrapt en dat in zijn plaats Sharon Robson vermeld stond. Hij betreurt het dat sommigen op dit soort slinkse wijze hebben getracht om de stemming in iemands voordeel te beinvloeden. Dit soort fouten bij de inschrijving tot het ITU-Congres was een van de redenen waarom het Congres met vertraging begon. Tevens was dat een van de redenen waarom de ITU later twee officials bij de toegangsdeur tot de zaal heeft geplaatst.

Bronnen / Links:
Triathlon Digest