WTS Grand Final Series 2017 op strategische topsportkalender

WTSNIEUWEGEIN – De NTB heeft de ambitie om binnen afzienbare termijn de Grand Final van de World Triathlon Series naar Nederland te halen. Hiertoe heeft de bond onlangs samen met enkele partner-organisaties een verzoek ingediend om deze ambitie op de strategische topsportkalender van Nederland te plaatsen. Dit verzoek is nu gehonoreerd, en dit opent de weg voor verdere gesprekken met alle belanghebbenden over voorwaarden en (financiële) condities waaronder dit evenement kan worden georganiseerd.

De gewenste locatie voor deze finale-editie van de World Triathlon Series is de stad Rotterdam, die in de ogen van de ITU en rechtenhouder Lagardere het perfecte decor vormt voor dit evenement. De NTB zal een faciliterende rol hebben en geen financieel risico nemen en/of lopen in de organisatie van het evenement. Het is de bedoeling dat de komst van de WTS naar Nederland bijdraagt aan een impuls voor de sport, een platform biedt voor top- en breedtesport en dat Rotterdam een permanente plek op de jaarlijkse WTS-kalender houdt. Dit najaar verwachten de partijen meer details te kunnen verschaffen.

Op basis van de strategische topsportkalender worden de komende jaren (als nalatenschap van het Olympisch Plan 2028) meerdere grote evenementen in Nederland ondersteund. Intensieve kennisdeling zorgt voor hoge kwaliteit en waardevolle spin-off. Het is de bedoeling dat Nederland daarmee internationaal op de kaart wordt gezet én dat positieve maatschappelijke en economische effecten voor Nederland worden gecreëerd. De NTB hoopt met de organisatie van de Grand Final hier een bijdrage aan te mogen leveren.

Bronnen / Links:
Nederlandse Triathlon Bond