ITU en WTC weer een stap dichter bij elkaar

Recente besprekingen tussen de World Triathlon Corporation (de houder van het Ironman-label) en de ITU hebben de deur naar een verdergaande samenwerking weer een stuk verder open gezet. Krap zes maanden nadat Andrew Messnick het roer overnam binnen de WTC zat hij al aan tafel met ITU-president Marisol Casado. Het wordt niet als onmogelijk gehouden dat het ITU-WK over de lange afstand op termijn gehouden wordt in een Ironman-wedstrijd.

Deze meetings zijn een grote aardverschuiving binnen beide organisaties, die al decennia lang op gespannen voet met elkaar leefden. Met name de voorganger van Casado, Les McDonald, was zeer sterk tegen Ironman gekant. Deze animositeit lijkt nu definitief tot het verleden te behoren, nu de besprekingen van beide zijden als constructief en aangenaam werden gekenschetst.

In de besprekingen is ook gesproken over het harmoniseren van de reglementen tussen ITU en WTC, en over samenwerkingsprojecten om de sport over meer lande uit te rollen. Volgende maand wordt hierover verder gesproken.

Bronnen / Links:
– Ironman