NTB-VerenigingsCompetitie wordt ééndaags kampioenschap

De Axanova VerenigingsCompetitie kent met ingang van volgend jaar een gewijzigde opzet. De regionale voorrondes, met aansluitend een finalewedstrijd voor een beperkt aantal geplaatste verenigingen komen te vervallen en hiervoor in de plaats komt een eendaags ‘Verenigingskampioenschap’ voor alle NTB-verenigingen. Het eerste Verenigingskampioenschap nieuwe stijl wordt afgewerkt tijdens de Rutbeek Triathlon in Enschede, op zondag
2 september 2012. Het in eerste instantie gelijktijdig geplande NK crosstriathlon in Vlaardingen wordt mede in verband hiermee verplaatst naar zondag 26 augustus.

De afgelopen jaren nam het aantal verenigingen dat bewust deelnam aan de voorrondes sterk af en de keuze voor een finalewedstrijd (die ná de regionale voorrondes en daardoor pas laat in het seizoen moest plaatsvinden) was altijd zeer beperkt. In de nieuwe opzet wordt ernaar gestreefd een jaarlijks terugkerend ‘breedtesportfeest’ voor alle verenigingsleden te organiseren. De locatie en datum van dit kampioenschap kan daarin de komende jaren variëren, maar voor 2012 en 2013 is de organisatie van de Rutbeek Triathlon Enschede (waar ook al meerdere malen de finale van de VerenigingsCompetitie plaatsvond) weer bereid gevonden om de organisatie op zich te nemen.

De NTB heeft de voors en tegens van de huidige Verenigingscompetitie en de aangedragen voorstellen voor hervorming zo goed mogelijk tegen elkaar afgewogen en dit is het resultaat. De regionale voorrondes komen in deze opzet te vervallen, maar gezien de positieve reacties op de plannen voor de onlangs gepresenteerde Eredivisie Triathlon hoopt de NTB dat de instelling van regionale divisies in die competitie niet lang meer op zich zal laten wachten, zodat er ook weer een regionale strijd tussen verenigingen onderling kan ontstaan.

Tijdens het Verenigingskampioenschap op
2 september 2012 staat in de ochtenduren een minitriathlon voor de jeugd en een sprintafstand voor deelnemers van 18 jaar en ouder op het programma, waarna in de middag een Mixed-Team Relay (een estafette met teams van
2
MANNEN
en
2 vrouwen over 300m zwemmen, 6km fietsen en 1,5km lopen) de beslissing zal moeten brengen. De keuze voor de Team-Relay komt voort uit het NTB-beleid waarin deze relatief nieuwe en spectaculaire variant (die op de nominatie staat voor een Olympische status) de komende jaren een belangrijke rol gaat spelen.

Voor individuele deelnemers en bedrijventeams wordt tussen de ochtend- en middagwedstrijden in een recreatieve kwart triathlon georganiseerd en voor de allerjongste jeugd wordt in de vroege ochtend een kindertriathlon georganiseerd.

Nadere details over puntentelling, inschrijving, et cetera zullen binnenkort nog bekend gemaakt worden via de NTB-site.

Bronnen / Links:
Nederlandse Triathlon Bond