TC Twente wordt Top Tien Vereniging

NIEUWEGEIN – Tijdens het NTB-congres is bekend gemaakt dat TC Twente gaat deelnemen aan het project voor ‘Top Tien Verenigingen’. De club gaat hiermee een voorbeeldfunctie vervullen op het gebied van jeugdsport, talentherkenning en talentontwikkeling. Daarnaast zal Triathlon Club Twente zich in de toekomst nog meer gaan profileren als regionaal centrum voor faciliteiten en kennis op het gebied van de triathlonsport.

Peter Scheres, talentcoach van de NTB en Guido Gosselink, voorzitter van TC Twente zijn onlangs de samenwerking tussen beide partijen overeengekomen. Gosselink: “Wij zetten als vereniging al enkele jaren in op ontwikkeling van onze jeugdafdeling, gecombineerd met het neerzetten van evenementen voor een brede doelgroep. Wij zoeken nadrukkelijk de combinatie van laagdrempelig en recreatief voor de beginnende atleet en prestatie evenementen voor de fanatiekere doelgroep. Deelname aan het Top Tien Verenigingen project is voor ons de bevestiging dat wij op de goede weg zijn. Door de steun die we nu van de NTB krijgen, kunnen we die visie verder uitbouwen.”

Eén van de activiteiten die TC Twente als Top Tien Vereniging zal gaan vormgeven, is het faciliteren van regionale talentherkenningsbijeenkomsten. De vereniging wil daarmee haar regionale karakter verder benadrukken. Begin 2012 zal de eerste activiteit onder de nieuwe noemer gehouden gaan worden.

Tijdens het NTB-congres van 2010 werden de eerste drie Top Tien verenigingen bekend gemaakt: ATV Venray, GVAV Rapiditas Groningen en het Multi Triathlon Team in Aalsmeer. Later is daar nog AAC’61 uit Assen bij gekomen. TCT wordt derhalve de vijfde vereniging die in dit project meeloopt.
De Top Tien verenigingen zullen zich de komende tijd, in samenwerking met de NTB, richten op verdere ontwikkeling op met name het gebied van talentherkenning en -ontwikkeling, maar ook op de overige speerpunten die zijn vastgelegd in het meerjarenbeleid van de NTB. De bond gaat extra in deze verenigingen investeren, in de hoop dat deze verenigingen uiteindelijk kunnen gaan fungeren als regionale steunpunten en kenniscentra voor de Nederlandse triathlonsport. Kwaliteitsverbetering in zowel de top als de breedte staat daarbij centraal.

Bronnen / Links:
Triathlon Club Twente