NTB Taskforce NK’s schetst kampioenschappen voor de toekomst

NIEUWEGEIN – De door de NTB in het leven geroepen Taskforce NK’s komt met advies voor een nieuwe aanpak voor het organiseren en toewijzen van NK’s. Het advies moet zorgen voor meer eenduidigheid, vaste kalendermomenten en wedstrijden met een uitstraling die past bij de status van een NK.

Het NK van de toekomst. De Taskforce NK’s, bestaande uit Suus Baggen, Birgit Berk, Peter Denekamp, Guido Gosselink, Sybrecht Lensink (KNZB), Joep Oud en voorzitter Hans Spaans, boog zich in vier sessies over het onderwerp. Na de wildgroei van NK’s in alle triathlon- en duathlonvarianten (er zijn er momenteel 13) en vele age-groups de afgelopen jaren, klonk in triathlonland de roep om duidelijkheid en consistentie. Het bestuur van de NTB stelde de taskforce dan ook voor de opdracht om voor de komende jaren een werkwijze rondom het organiseren van NK’s voor te stellen.

De taskforce is met een uitgebreid rapport gekomen, waarin de bevindingen van (oud)-atleten, officials, wedstrijdorganisaties en de NTB verwoord zijn. Zo wordt voorgesteld dat NK’s voortaan op vaste en herkenbare momenten op de triathlonkalender zouden moeten komen te staan. Ze worden voor meerdere jaren toegekend. Er zal een NK voor elite
MANNEN
en vrouwen zijn en een kampioenschap (dus geen NK) voor agegroups. De disciplines zullen gelijk zijn aan die van de ITU, mits ze in Nederland ook bestaansrecht hebben als NK, met als toevoeging een NK over de klassieke afstand. De ledenraad van de NTB zal daarvoor normen moeten gaan opstellen. In de periode tot 2014 zal gekeken worden welke triathlon- en duathlondisciplines voldoen aan die normen.

Het advies pleit tevens voor een permanente werkgroep voor NK’s, die aan het bestuur en de bondsraad adviseert over locatie, datum en programma van de verschillende NK’s. Ten slotte komt er een meerjarenplan waarin de nieuwe aanpak uitgewerkt wordt. De aanpak zal volgens voorstel projectmatig zijn, zodat een duidelijke fasering kan worden aangebracht in de invoering van de NK’s nieuwe stijl. De eerste wijzigingen zullen al in 2012 zichtbaar zijn. In 2017 moeten alle projecten uitgevoerd zijn, zodat voor de periode 2017-2020 alle NK’s volgens de nieuwe structuur georganiseerd kunnen worden.

Voorzitter van de taskforce Hans Spaans: “Onze sport is in 25 jaar allerlei mooie disciplines rijker geworden. Dat betekent niet dat je voor elk van die varianten een NK voor elke age-group moet willen organiseren. Wij hebben een beeld geschetst van het NK van de toekomst en we hebben de weg ernaartoe in fases opgedeeld. Met een projectmatige aanpak kunnen we het beoogde doel bereiken. Het is nu aan de leden en het bestuur om hun stem te laten horen.”

Op een centrale sessie op 20 juni is het adviesrapport door de taskforce gepresenteerd en besproken met de leden. Dit najaar zal het bondsbestuur aangeven welke adviezen van de taskforce zullen worden overgenomen.
Het volledige rapport van de taskforce is hier te downloaden.

Bronnen / Links:
– Nederlandse Triathlon Bond