Kandidaatstelling WK Cross 2013 wordt steeds concreter

DEN HAAG – Vorig jaar maart tekenden NTB, stichting Beach Challenge en de gemeente Den Haag een samenwerkingsovereenkomst om het EK Cross-triathlon naar Den Haag te halen, en in de toekomst ook te opteren voor een WK. Inmiddels is het bid voor het EK in 2012 uitgebracht en verwacht men in binnenkort uitsluitsel daarover. En ondertussen richten de drie partijen hun pijlen op het binnenhalen van het WK een jaar later.

De organisatie van een EK Cross Triathlon in 2012 en het WK in 2013 sluit aan op de ambitie in het kader van Olympisch Vuur, de landelijke alliantie voor de organisatie van de Spelen in 2028. Voor de gemeente Den Haag zijn de beachsporten – vanwege de ligging aan zee – een topprioriteit.

Vorige maand sprak de Haagse sportwethouder Karsten Klein tijdens het Sport Accord symposium in Londen al met ITU-voorzitter Marisol Casado en ITU-directeur Loreen Barnett over de WK-ambities. En eind april hebben Renate van Oosten en Frank Hamelink vanuit de Beach Challenge organisatie deze lobby versterkt tijdens het eerste WK cross-triathlon, dat eind april plaatsvond in de Spaanse provincie Extremadura.

Zij hebben daar, samen met NTB-voorzitter Henk van Lint gesproken met Enrique Quesada en Mario Rodriquez van de ITU, en deze waren zeer enthousiast over het bid book dat voor het WK gemaakt was. Quesada was daarnaast ook zeer te spreken over de sfeer die de Beach Challenge uitstraalt en was ook erg gecharmeerd van het idee van een team-relay wedstrijd als WK-onderdeel.Een beslissing over onze kandidatuur voor het WK 2013 valt pas in september, maar Hamelink en Van Oosten hebben het idee dat de Beach Challenge een goed visitekaartje hebben afgeleverd.

In vervolg op de lobby bij de ITU organiseren organiseren de drie partijen komende vrijdag een pers- en sponsorpresentatie om de gezamenlijke ambities nader toe te lichten en uiteraard meer steun en draagvlak voor het evenement te verkrijgen.

Bronnen / Links:
– Gezamenlijk persbericht NTB, Gemeente Den Haag en Stichting Beach Challenge
Beach Challenge