Frank Heldoorn blijft verbonden aan triathlon Stein

STEIN – Ongeveer een maand geleden is bekend gemaakt dat Frank Heldoorn af zou treden als race director vanwege een verschil van inzicht. Nu na diverse constructieve gesprekken zijn beide partijen tot inkeer gekomen en vervolgt Frank het ingezette traject, namelijk het begeleiden, adviseren en verder uitbouwen van de Steinse triathlon. Het verschil van inzicht bleek te zijn ontstaan door een communicatiestoornis aan beide zijden en had geen betrekking op de inhoud. Nu de richting duidelijk is hebben beide partijen in goede harmonie besloten dat Frank Heldoorn als adviseur aan de organisatie van Stein verbonden blijft.

Bronnen / Links:
Rens Hollanders

Dutch Mountains Challenge Triathlon Stein