NK Lange Afstand 2006 niet in Almere

LMERE – Het bestuur van de Stichting Holland Triathlon heeft deze week, in overleg met de Nederlandse Triathlon Bond, besloten de organisatie van het NK over de Lange Afstand voor 2006 formeel terug te geven aan de NTB. De reden hiervoor is gelegen in het feit dat de organisatie in 2006 ook het Europees Kampioenschap over de Lange Afstand toegewezen heeft gekregen van de ETU.

Het EK zal plaatsvinden over de zogenaamde ’3O’ afstand (4 – 120 – 30), maar er zal tevens een wedstrijd over de zogenaamde klassieke afstand (3,8 – 180 – 42,195) georganiseerd worden. Om onduidelijkheid met de kwalificatieprocedures en de keuze voor de startserie voor het NK te voorkomen, is besloten om het NK en het EK niet gelijktijdig te laten plaatsvinden.

De NTB is inmiddels in overleg getreden met de organisatie van de triathlon Stein, om te bezien of het NK voor 2006 daar georganiseerd kan worden. Hierover volgt naar alle waarschijnlijkheid begin 2006 uitsluitsel. Voor 2007 zal het NK over de Lange Afstand overigens weer, conform eerder gemaakte afspraken, in Almere plaatsvinden.

Bronnen / Links:
Christie Brouwer
Nederlandse Triathlon Bond