NTB organiseert wederom limieten-testdag voor jeugd en junioren

NIEUWEGEIN – In de afgelopen jaren zijn er meerdere malen limietendagen en nationale jeugd- en juniorendagen georganiseerd door de NTB. De nieuwe technische staf gaat deze initiatieven voortzetten, maar nu in een iets andere vorm. De limietendagen en nationale J&J-dag worden dit jaar met elkaar geïntegreerd. De nationale J&J Limietendag vindt dit keer plaats op zondag 17 oktober in Nieuwegein, en duurt van 10.00 tot 18.00 uur.

Op deze dag wordt er verder tijd gereserveerd voor kennisoverdracht, de “Talent van het Jaar” verkiezing en de prijsuitreiking van het Jeugd- en Juniorencircuit van de NTB. De gerealiseerde tijden bij de limietentesten (zwemmen en lopen) worden gebruikt bij het samenstellen van de regioselecties, om te inventariseren wat er in Nederland aan mogelijk talent rondloopt en hoe de progressie is van de deelnemers. Verder kunnen ze gebruikt worden als kwaliteitscriteria bij de afvaardigingscriteria voor EK’s en WK’s.

Nieuw is dat deze dagen gebruikt worden om de koppeling te leggen tussen breedtesport en topsport. Dat houdt in dat elk jeugd- en juniorlid van de NTB (H/D 14 tot en met H/D 18) kan deelnemen aan deze dagen. Ook niet NTB-leden die in de aanverwante sporten actief zijn en zich wel eens willen meten met hun leeftijdsgenoten uit de triathlonwereld zijn van harte welkom om aan de triathlonsfeer te komen proeven en op die wijze af te tasten of de triathlonsport iets voor hen is.

Alle Jeugd- en Juniorleden van de NTB krijgen van de NTB een persoonlijke uitnodiging met een aanmeldingsformulier. Overige belangstellenden kunnen contact opnemen met het NTB-bondsbureau: 030 – 605 45 10 of via e-mail: [email protected] .

Bronnen / Links:
Nederlandse Triathlon Bond