Vrijwilligers gezocht voor triathlon-studie

Lindsay D. Greer van de Central Queensland University (Australië) is van plan een promotie-onderzoek te doen naar sociologische aspecten van sportbeoefening. Als onderwerp van studie heeft ze lange-afstands triathlon gekozen, omdat “deze sport bijzonder geschikt lijkt voor de methodologie van de studie, omdat deelnemers aan deze sport geografisch sterk verspreid zijn en in het algemeen ook positief staan tegenover nieuwe technologie.”

De studie behelst een sociologisch onderzoek naar hoe o.a. het gemeenschapsgevoel in de sport tot stand komt (in de vorm van gedeelde meningen over triathlon en het triatleet-zijn, symboliek, trainingsschema’s etc.) en hoe de media en de sportbonden bijdragen aan dat gemeenschapsgevoel in de sport. Verder is zij geinteresseerd hoe de subjectieve sportbeleving zich daarmee verhoudt.

Voor haar onderzoek is Lyndsay Greer op zoek naar diverse triatleten die bereid zijn om eens per twee weken een vijftal vragen via e-mail te beantwoorden. Deze vragenlijst kan dan door de deelnemer op eigen gelegenheid worden beantwoordt, zolang de antwoorden maar zijn ingestuurd voordat de volgende wordt ontvangen. Iedere deelnemer aan het onderzoek kan zelf bepalen hoe kort of hoe uitgebreid hij of zij de vragen beantwoordt, al hoopt zij natuurlijk op uitgebreide antwoorden.
In de loop van het onderzoek hoopt Lyndsay Greer erop dat zowel de deelnemers als de onderzoekers voordeel hebben bij het wederzijds uitwisselen van gedachten en meningen over de sport en de positie daarvan in de samenleving.

Triatleten die belangstelling hebben om aan het onderzoek mee te werken, kunnen contact opnemen met Lyndsay Greer via [email protected]