Welke positie in het fietspeloton is in stayertriathlons het voordeligst?

In een triathlon waarin stayeren reglementair is toegestaan komen naast de gebruikelijke aspecten tijdens het fietsen nog tactische aspecten kijken. Zo kun je in de situatie verzeild raken dat je in een heel peloton fietsers terechtkomt. Welke positie kun je dan het beste (proberen) innemen?.

In het algemeen geldt – en mag als een open deur worden beschouwd – dat op kop rijden ongunstiger is dan positie 2. Positie 3 is weer gunstiger dan 2 en positie 4 is gunstiger dan 3. etcetera. Positie
8 is nog gunstiger. Verder achterin de groep zitten biedt energetisch gezien nauwelijks extra voordeel, maar heeft als nadeel dat je weer meer kans hebt om betrokken te raken bij valpartijen. Daarnaast geeft het je minder gelegenheid om ‘attent’ te rijden en te reageren op demarrages.

Je optimale positie in de groep zou je dus af kunnen laten hangen van wie er verder nog in de groep meefietsen. Hoe goed kunnen zij sturen en hoe groot schat je het risico van een valpartij in? Ook het parcours kan een rol spelen om te bepalen welke positie je in de fietsgroep het beste kunt innemen, evenals de kans die je verwacht op demarrages (en of je dan zelf ‘mee’ wilt zitten).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *