Richtlijnen voor auteurs

Algemeen / Free publicity
Ingezonden artikelen en persberichten voor Triathlon226 worden altijd pas geplaatst na redactionele screening. Belangrijk daarbij zijn twee criteria: het nieuwscriterium en het criterium van lezerswaarde (human interest). Persberichten die worden aangeboden, worden door de redactie langs deze meetlat gelegd en op basis daarvan wordt besloten een bericht al dan niet te plaatsen. Over deze overwegingen wordt niet gecorrespondeerd: het bericht wordt geplaatst (al dan niet in gewijzigde of ingekorte vorm), of niet.

Sowieso geldt: ‘kale’ aankondigingen worden op Triathlon226 niet als geplaatst; hooguit wordt het betreffende evenement in één van onze kalenders opgenomen. Aankondigingen bevatten zelden voldoende intrinsieke nieuwswaarde of interessante achtergrondverhalen die een publicatie als bericht op onze site zouden rechtvaardigen.

Reclameren op een niet-geplaatst persbericht achteraf raden wij ten zeerste af: we reageren er überhaupt niet op en u maakt uw zaak er niet sterker op door te zeuren. Leer ervan, zoek voor een volgende keer andere invalshoeken en probeer het dan weer!

Artikelen afkomstig van commerciële partijen
Bij artikelen die worden aangeboden met een (vermoede) commerciële inslag gelden aanvullende richtlijnen. Voor de goede orde: wij zijn helemaal niet tegen commerciële activiteiten, maar we willen het wel zuiver en helder houden.

We hebben er geen probleem mee als commerciële partijen Triathlon226 gebruiken als medium om hun doelgroep te bereiken omzet te vergroten, maar moet het voor onze lezers duidelijk zijn en blijven wat puur redactionele artikelen zijn, en aan welke artikelen een commerciëler belang hangt. Daarnaast geldt: als u Triathlon226 dusdanig van waarde vindt dat u ons platform wil benutten voor uw commerciële doel, dan is het niet meer dan passend dat Triathlon226 daar een passende vergoeding voor vraagt.

Als er aan een ingezonden bericht duidelijk aspecten aan zitten met een commercieel belang (zoals het kenbaar maken van een clinic of stage), dan bezien wij het als een advertorial, en zullen daar dan ook een aanbod voor plaatsing als zodanig voor doen. Bij wederzijds goedvinden wordt de advertorial geplaatst en ook als zodanig gemarkeerd, zodat er voor onze lezers/bezoekers geen verwarring over bestaat.

In die gevallen dat de betreffende personen / partijen ook op regelmatige basis redactionele content aanbieden voor plaatsing op Triathlon226, kunnen wij kortingen geven op de kosten van een advertorial. Immers: met inhoudelijke artikelen op het vlak van expertise van deze schrijvers wordt zowel het belang van Triathlon226 gediend als van haar lezers. Ondertussen kan de schrijver zich langs die weg al zijn eigen deskundigheid etaleren op Triathlon226.

Iedere commerciële schrijver die substantieel bijdraagt aan de redactionele versterking en verversing van de content op Triathlon226 met tenminste twaalf inhoudelijke artikelen per jaar willen wij 50% korting geven op maximaal vier advertorials (of een vergelijkbare kortingswaarde op reguliere advertentiebanners). Bij een inhoudelijke bijdrage van tussen de zes en elf artikelen geven wij 40% korting op maximaal twee advertorials, en bij minder dan zes artikelen op jaarbasis geven wij 40% korting op één advertorial.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *