Spelregels wetsuitverhuur

(1) Een wetsuit huur je in principe voor de periode van donderdag t/m maandag. In overleg met Triathlon226 kan van deze huurperiode worden afgeweken.

(2) Na ontvangst van betaling van de borg van 259 euro zetten wij de aanvraag voor een huurwetsuit om in een reservering. Pas vanaf dat moment beginnen wij je aanvraag dus in behandeling te nemen. Betaling van de borg dient daarom zo snel mogelijk (doch uiterlijk binnen één week na deze aanvraag) te geschieden als je je aanvraag wil omzetten in een reservering. Als wij niet binnen één week na je aanvraag de borg hebben ontvangen, vervalt je aanvraag en nemen wij deze dus niet meer in behandeling.

(3) De borgsom van 259 euro kan worden overgemaakt op rekeningnummer 1817056 ten name van Triathlon Web Nederland te Voorburg, onder vermelding van ‘Wetsuithuur’, of online worden betaald met iDeal of creditcard via onze Triathlon226 Shop.

(4) Aan de hand van de door jou ingevulde lichaamslengte en gewicht zal door Triathlon226 worden bepaald welke maat voor jou het meest geschikt is.

(5) Het huurwetsuit wordt na ontvangst van de betaling van de borg voor je gereserveerd en vervolgens op de woensdag toegestuurd.
Mocht echter direct na ontvangst van je betaling blijken dat wij in de door jou gewenste huurperiode geen wetsuit in de voor jou geschikte maat beschikbaar hebben – of dat deze niet meer tijdig kan worden toegezonden – dan laten we je dat meteen weten en storten wij de borgsom weer in zijn geheel terug op je rekening.

(6) Als na de omzetting van je aanvraag in een reservering om welke andere reden dan ook annulering plaatsvindt, is te allen tijde de huurprijs voor de eerste week verschuldigd. Over dat bedrag zal derhalve geen restitutie meer plaatsvinden.

(7) Op de maandag na je wedstrijd (of de anderszins afgesproken huurperiode) dien je het wetsuit aan ons retour te sturen via PostNL. Via de email geef je aan Triathlon226 het Track & Trace nummer door, zodat wij kunnen volgen wanneer je wetsuit weer retour kan worden verwacht. Dit is voor zowel jou als ons het bewijs dat het wetsuit op tijd door jou is verzonden.

(8) Als wij op maandag geen Track & Trace nummer hebben ontvangen, kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht. Als wij geen Track & Trace nummer hebben ontvangen en op woensdag het wetsuit nog niet door ons is terug ontvangen, zijn wij genoodzaakt om een week extra aan huur in rekening te brengen omdat wij het huurpak dan ook niet meer tijdig bij de eventuele volgende huurder kunnen bezorgen.

(9) Nadat wij het wetsuit na de huurperiode weer (in goede staat) terug hebben ontvangen, storten wij je het borg-bedrag terug, minus de huurkosten. Indien wij na ontvangst beschadigingen aantreffen, stellen we je daarvan op de hoogte, alsmede van de reparatiekosten. Voor kleine, oppervlakkige beschadigingen (zoals fingernail-cuts) rekenen wij een reparatie-tarief van 5 euro per beschadiging. Bij ingrijpender beschadigingen zoals scheuren in of doorboringen van het pak is het pak niet meer geschikt voor verhuur, zelfs niet na reparatie aangezien dit punt altijd een zwakke plek blijft. Bij dergelijke beschadigingen zijn wij te allen tijde genoodzaakt om de volledige borg in te houden en het pak in beschadigde staat aan de huurder die de schade heeft veroorzaakt over te dragen (‘you break it, you buy it’). Deze kan er dan zelf voor kiezen om het pak voor eigen gebruik te repareren, dan wel de schade te claimen bij de eigen aansprakelijkheidsverzekering. Kijk dus voorafgaand aan het huren goed na of je verzekering eventuele schade dekt.
Desgewenst kan Triathlon226 je adviseren over deskundige reparateurs zodat het pak met de nodige voorzichtigheid nog voor persoonlijk gebruik mogelijk nog inzetbaar blijft.

(10) Als je bij het terugsturen van het huurpak aangeeft dat je er eentje wil kopen, sturen wij je zo snel mogelijk een geheel nieuw en ongebruikt pak toe. Je krijgt dan de huurprijs van één week huur (49 euro) als korting op de aanschafprijs.

(Spelregels wetsuitverhuur versie 18 april 2014)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *