Triathlon Stein keert terug op de kalender in 2012

STEIN – Na het debacle van het niet doorgaan van de Triathlon van Stein dit jaar, is er een nieuw bestuur gevormd van mensen die in het verleden nauw betrokken waren bij de Triathlon van Stein, te weten voormalig voorzitter Harrie Impelmans en voormalig race director Frank Heldoorn, aangevuld met Inga Daemen en triathlonspeaker Ruud de Haan. Daarnaast zullen een aantal adviseurs die in het verleden hun bijdrage hebben geleverd aan de Triathlon van Stein, opnieuw benaderd worden om hun bijdrage te leveren aan de organisatie van deze wedstrijd.

Gezamenlijk zullen zij, met medewerking van een aantal voormalige en nieuwe sponsoren en vrijwilligers, er voor zorg dragen dat in 2012 er weer een triathlon van formaat in Limburg georganiseerd zal worden.

In de komende weken zal er druk gewerkt worden aan de reeds klaar liggende plannen en draaiboeken en zal er meer via de media naar buiten worden gebracht.

Bronnen/Links:
– Ruud de Haan