Barre omstandigheden nekken NK Nieuwkoop

“Shit, ik heb al in mijn pak gepist”, werd ergens in de voorstartruimte gehoord op het moment dat de organisatie vlak voor de officiele starttijd van 12.00 uur bekend maakte dat de wedstrijd helaas moest worden afgeblazen. De zuidwester voorjaarsstorm die vandaag over Nederland raasde, maakte daarmee ook het NK Midden-Afstand Nieuwkoop als slachtoffer. Het zou inderdaad ook onverantwoord zijn geweest om te starten. Met windstoten tot windkracht 12, striemende regen, rondvliegende takken etcetera kan iedereen zich de nodige voorstellingen maken van ongelukken bij het fietsen. De organisatie had helaas geen andere keus, ondanks het feit dat enkele atleten toch wel van start hadden willen gaan. De meeste deelnemers namen het gelaten, maar maar met alle begrip voor de organisatie op.
Omstreeks 11 uur had de organisatie al moeten besluiten om het zwemparcours in te korten. Dit had al tot gevolg gehad dat de start van de dames om 11.30 al een half uur was uitgesteld. Omdat de weersvoorspellingen alleen maar toenemende wind aangaven, was de organisatie om 12 uur op dringend advies van de politie, maar met pijn in het hart genoodzaakt de onheilsboodschap aan de deelnemers te doen.

Het raakte Teun Edelman en zijn mensen diep. Dit was in 18 jaar Nieuwkoop, ondanks eerdere edities met zware omstandigheden, nog niet eerder overkomen. Evengoed werd wel de belofte gedaan dat de achttiende triathlon van Nieuwkoop volgend jaar gewoon weer georganiseerd gaat worden.

Het afscheidsfeestje voor Jan van der Marel viel hiermee enigszins in het water. De wedstrijd was immers ‘zijn’ thuiswedstrijd, waar hij al meermalen winnend over de streep is gegaan. Jan had Nieuwkoop uitgekozen als markering van het slot van zijn topsportcarrière. Een sportief einde zat er in Nieuwkoop dus niet in, maar gelukkig kreeg de dag nog een vrolijker einde. In de sporthal, ongeveer een uur nadat het besluit tot afblazen van de wedstrijd was gevallen, werd Jan door zowel de organisatie als burgermeester Van Veldhuizen van Nieuwkoop in het zonnetje gezet. De burgermeester had zelfs nog een verrassing voor Jan in petto: een koninklijke onderscheiding, passend voor “de Koning van de triathlon”, zoals Van Veldhuizen hem terecht omschreef. Onder luid applaus van de aanwezige triatleten werd Jan gehuldigd als Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Jan, die wel het een en ander verwacht had, was hierdoor duidelijk verrast en onderging de huldiging en felicitaties enigzins sprakeloos.

Het niet doorgaan van Nieuwkoop zal echter nog een staartje krijgen. So-wie-so omdat de NTB nu met de vraag zit wat zij moet doen met het Nederlands Kampioenschap Midden-Afstand. laten voor wat het is, of het NK alsnog toewijzen aan een andere midden-afstandstriathlon, later dit jaar? En in de tweede plaats is er nog de kwestie van de selectie voor het Wereldkampioenschap Lange-Afstand in Nice, al op 18 juni. De bond had Nieuwkoop als selectiewedstrijd aangewezen. Nu dit echter niet mogelijk is gebleken, zal op zeer korte termijn duidelijk moeten worden hoe de selectie voor Nice nu gaat plaatsvinden. De leden van de lange-afstandsselectie die vormbehoud moesten tonen (heren top 8, dames top 4), worden in ieder geval geselecteerd, voor de overige plaatsen is nog geen zekerheid. Geselecteerd zijn nu Frank Heldoorn, Vincent Bruins, Richard van Diesen en Guido Gosselink bij de heren en Marijke Zeekant en Cora Vlot bij de dames.